Διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2014

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον διοργανωτή το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη και
το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας)ανέλαβε να πραγματοποιήσει την οργάνωση του συμποσίου ,την επικοινωνία,τιμολόγηση και εξυπηρέτηση των συνέδρων καθόλη την διάρκεια παραμονής τους.

Φιλοξενία-μετακινήσεις-τιμολόγηση-εξεύρεση χώρου πραγματοποίησης συνεδρίου-οργάνωση του χώρου-επικοινωνίες ΜΜΕ κ.λ.π