ΣΥΝΕΔΡΙΑ

NGCP

Διεθνές συνεδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2017

BSSR

Διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2014