ΣΥΝΕΔΡΙΑ

NGCP-Διεθνές Συνέδριο

Διεθνές συνεδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2017

BSSR-Διεθνές Συμπόσιο

Διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2014