Για την προώθηση του θέματος του κάθε συνεδρίου φροντίζουμε με αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών την υλοποίηση της κάθε ιδέας σας