Τι είναι η βιωματική μάθηση η Team Building Activities

Η βιωματική μάθηση η Team Building Activities χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή και αντίθεση με τον “παραδοσιακό” τρόπο εκπαίδευσης που συσχετίζεται με την μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση μίας ύλης

TEAM BUILDING ACTIVITIES BY MINOAN CAMP GIRLZ

Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την διαδικασία είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αφού αναλαμβάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης. Είναι οι ίδιοι το επίκεντρο του κάθε μαθήματος και όχι ο δάσκαλος και το μάθημα.
Το μάθημα κρίνεται από το αποτέλεσμα, δηλαδή από τι και πως μαθαίνουν οι συμμετέχοντες  όχι από τι θυμούνται.

Επιπλέον, όσοι συμμετέχουν μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να επικοινωνούν
Οι δεξιότητες που διδάσκονται, αναπτύσσονται και αποκτώνται μέσα από την βιωματική μάθηση είναι δεξιότητες που επεκτείνονται πολύ πέρα από το στενό περιβάλλον και όρια της τάξης και του βιβλίου.

Τελικός στόχος είναι να δείξουμε στους συμμετέχοντες  πως να μαθαίνουν (learn to learn) και πως να σκέφτονται (how to think) αντί του “παραδοσιακού” τι να σκέφτονται.

OUTDOOR TEAM BUILDING ACTIVITIES

Οι Υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building αλλά και σε υποστήριξη εκδηλώσεων-δράσεων της εταιρίας σας, με στόχο :

 • Tην ενίσχυση της συνεργασίας-ομαδικότητας των μελών
 • Τη δημιουργία κοινού οράματος και αξιών της ομάδος
 • Την ανάπτυξη εταιρικής-τμηματικής στρατηγικής
 • Την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την ομάδα
 • Τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης (high trust relationships)
 • Την ενίσχυση του ατομικού αλλά και ομαδικού Accountability
 • Την αντιμετώπιση και τη διοίκηση αλλαγών (Making Change Happen – Embracing Change)
 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας
 • Την Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
 • Την ενίσχυση δεξιοτήτων καινοτομικής σκέψης (Creative thinking) και επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving)
 • Την διατμηματική Συνεργασία
 • Τη συνεργασία στελεχών διαφορετικών εταιριών ομίλου
 • Την ενίσχυση συνεργασίας στελεχών μετά από συγχωνεύσεις εταιριών/τμημάτων
 • Την διασκέδαση και τη σύσφιξη σχέσεων
 • Επικοινωνήστε με την ομάδα του Minoan Congress and Tours για να σχεδιάσουμε μαζί το ιδανικότερο πρόγραμμα για την εταιρεία σας.Ρωτήστε μας για το τριήμερο πρόγραμμα επιβίωσης στο Minoancamping που θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα team building activities στην Ελλάδα!